04Agenda

En kompetansepartner for profesjonell avfallsforvaltning

Reknes® er et firma med en klar agenda. Vi ser på avfall som en ressurs og ønsker å bidra til en bærekraftig og lønnsom avfallsutnyttelse. Vi arbeider i en samfunnsnyttig bransje hvor vi skal være premissleverandør for en profesjonell forvaltning av avfall.
Sertifisert på kvalitet og miljø etter ISO 9001 og 14001