Reknes

Reknes® CRM

For effektiv kundebehandling er det fordelaktig med all kundedialog lagret i et felles kundebehandlingssystem. Det gjør salgsarbeidet oversiktlig og kan sørge for god oppfølging.

Med Reknes® WMS' CRM modul har du full oversikt over dine kunder, kontakter og leverandører. Her har du oversikt over alle aktiviteter mot en kunde, e-post kommunikasjon, notater, avtaler og ordrehistorikk mm. 

  • Etabler «prospekt»
  • Lagre e-post dialog
  • Office integrasjon
  • Word-maler for tilbudsskriving
  • Bestilling fra WEB

For mer informasjon:


Kontaktpunkt

Karl-Inge Reknes

Leder Økonomi & Salg

Vegard Waagan

Key Account Manager (KAM)