Reknes

Prisjustering 2022

12.01.2022

Hele bransjen har fått merke at det i 2021 ble mer krevende å få tak i utviklingsressurser. Både tilgjengelighet og pris er en utfordring.  

Vi har i dag en svært god løsning for integrasjon med avfallsdeklarering, og for å kunne holde følge med kravene fra kunder og myndigheter til løsningen, må vi kontinuerlig bruke mye interne ressurser på å videreutvikle denne. 

Utviklingskostnaden er økende generelt, og priser på hardware (microchips etc) har økt svært mye under den pågående pandemien. Dette er grunnet flere faktorer, men blant annet på grunn av stengte fabrikker, mangel på containere og derav leveringssvikt på deler. 

Som en konsekvens av dette vil vi justere noe på prisene for å kunne fortsette å holde den høye kvaliteten på vår løsning. Dette er nødvendig for å møte kunders og myndigheters kontinuerlige krav til vår løsning, og sikre at vi har de beste løsningene for dere som kunde og at vi fortsatt skal være konkurransedyktige i fremtiden.   

Vil vil i 2022 gå fra kvartalsvis forskuddsfakturering til månedlig. 

 Prisøkning gjeldende fra og med 01.01.2022 vil være som følger: 

- Prisjustering ihht konsumprisindeks pr november 2021 +  1,9%. Totalt 7% økning på eksisterende avtaler. 

- Gebyr EHF faktura øker med 1 krone til 4 ,- pr faktura. 

- Gebyr Avfallsdeklarering: 3,- pr deklarasjon