Reknes

Renovasjonsselskapet for Drammensregionen (RfD)

RfD er et interkommunalt selskap som eies av 9 kommuner: Drammen, Hurum, Lier, Modum, Nedre Eiker, Røyken, Sande, Svelvik og Øvre Eiker. RfD sørger for innsamling av avfall fra 90 000 husholdninger og 5000 hytter i regionen. Selskapet organiserer 7 gjenvinningsstasjoner, og Reknes har så langt levert til 3 stasjoner.

Reknes har levert et ERP- og fagsystem, samt en veie-, adgangskontroll og betalingsløsning som inkluderer selvbetjeningsautomater, Smart Touch og integrasjon mot eksisterende bilvekter og bommer.

RfD tar ikke betalt for sortert avfall fra husstandene i medlemskommunene, men alle bedrifter i tillegg til medlemskommunene må betale. De har valgt en adgangskontroll-løsning som baserer seg på et "selvangivelsesprinsipp", dvs. at kunden angir ved innkjøring om de er privat eller næring, og hvilken kommune de tilhører. Ut fra dette vil automatene styre om det er en betalt eller gratis levering. Smart Touch, en forenklet registreringsløsning for farlig avfall benyttes, og er en integrert del av løsningen som kan brukes både på næringskunder og husholdninger. Bedriftskunder som ikke har kredittavtale betaler med bankkort på automaten ved utkjøring.