Reknes

Reknes® WMS - Videregående

25.07.2022

Vi hjelper deg å se muligheter for hvordan du kan forenkle og effektivisere din hverdag. Meld deg på!

Varighet: 6 timer (2 sesjoner à 3 timer)
Tidspunkt: Ta kontakt
Pris: 1 950,-

 

Her får du en gjennomgang av det aller meste i Reknes® WMS, utenom tilleggsmoduler og emner forbeholdt "superbrukere". Her går vi mer i dybden på det som inngår i innføringskurset og andre deler av systemet som ikke inngår der. Anbefales for alle som brukere av Reknes® WMS.

  • Grunndata
  • Arbeidsflyt
  • Kunder og leverandører
  • Avtaler og planlegging
  • Avfall, deklarasjoner og samledeklarasjoner
  • Lager - oversikt og styring
  • Leveranser nedstrøms
  • Vareregister og prishåndtering
  • Fakturering og overføring til regnskap
  • Rapportering

 

Ved påmelding vil du motta invitasjon til kurset som holdes via Microsoft Teams, og møt gjerne opp litt før slik at undervisningen kan starte presis. Du trenger ikke ha Microsoft Teams for å delta, bruk linken du får tilsendt for å koble deg opp til kurset.

Gjennomføring av kurs forutsetter et minimum antall deltagere, avholdes ikke kurset på grunn av manglende deltakelse tar vi kontakt med deg.


Påmelding
Kontaktpunkt