Reknes

Om Reknes

Vi er Reknes

Vår programvareplattform Reknes WMS er designet og bygget for norsk miljø- og gjenvinningsbransje gjennom nesten 30 år. Løsningen er delvis sky-basert, og bidrar til automatisering og standardisering av små og store virksomheters forretningsprosesser. 

Selskapet er videre eksklusiv forhandler for Flintab innen industriell veiing i Norge. Vårt sortiment er svært omfattende - fra små pakkevekter til store bilvekter. Vi leverer internasjonalt anerkjente løsninger til bransjene; Entreprenør, Næringsmiddel, Miljø- og gjenvinning, Energi, Logistikk & Transport samt til Industri & Prosess. 

Våre 15 ansatte er dedikerte til å utvikle, levere og supportere digital kvalitet som sikrer våre kunder suksess, og en enklere hverdag.


Reknes er en ledende leverandør av programvare og tjenester innenfor markedssegmentene;

 • Container
 • Energigjenvinning
 • Gjenvinningsstasjon
 • Mottak
 • Renovasjon
 • Returselskap
 • Transport

Avfallsbransjen håndterer avfall som en ressurs, og bidrar til en miljøvennlig, bærekraftig og lønnsom utnyttelse. Vi samarbeider med aktører i en samfunnsnyttig bransje hvor vi skal være premissleverandør for en sikker og profesjonell forvaltning av avfall.

Løsningene er utviklet med standardiserte og anerkjente tekniske plattformer, noe som er sammenfallende med vår filosofi om å utvikle standard "hyllevare", med mulighet for tilpasninger.

Vårt utviklingsteam er sammensatt av medarbeidere med forskjellig erfaring og kompetanseområder, noe som gir oss slagkraft på utviklingsprosjekter. De fleste systemutviklerne har lang erfaring med avfallsbransjen, og deltar aktivt mot kundene med support og leveranse.

Etikk og verdier

Vi forutsetter tillit, troverdighet og ærlighet i alt vi gjør, og forventer det samme av våre kunder og samarbeidspartnere.

Miljø og samfunnsansvar

Vi bryr oss om våre omgivelser

Samfunnsansvar handler om hvordan vår virksomhet påvirker mennesker, miljø og samfunn utover lovbestemte krav og regler, og at verdiene vi skaper skal bidra positivt til våre omgivelser. Derfor jobber selskapet aktivt med å redusere belastningen på miljøet, både innad i Reknes, men også for gjenvinnings- og avfallsbransjen gjennom våre innovative og automatiserte løsninger. 

Vi bygger bla. det på at;

 • Vårt moderne datasenter er energieffektivt og driftet på kortreist fornybar energi
 • At våre leverandører har en tydelig miljøprofil
 • At vi utvikler digitale løsninger som hjelper våre kunder med å redusere belastningen på miljøet
 • At vi sommeren 2019 flyttet selskapets hovedkontor til Moa i Ålesund - regionens kollektive trafikk-knutepunkt

Reknes sponser også lokale positive tiltak for barn og ungdom.


Sertifiseringer

Microsoft Gold

Reknes er Gull Partner innen Applikasjonsutvikling hos Microsoft. Vår kompetanseplan innebærer videreutdanning av medarbeiderne basert på anerkjente sertifiseringsløp.