Reknes

Avfallshåndtering

Avfallshåndtering er en sentral del av våre løsninger. Reknes® WMS ivaretar kontroll og oversikt over lagerbeholdning, full sporing av farlig avfall, sikrer et riktig økonomisk grunnlag og nødvendig dokumentasjon. Løsningen støtter alle kjerneprosesser som mottak, lagring, viderelevering, sluttbehandling og fakturering.

  • Lagerkontroll med sporing av avfall
  • Avfallskoder (NS 9431:2011), EAL og ADR
  • Integrasjon mot Avfallsdeklarering.no
  • Nedstrøms levering
  • Utskrift av deklarasjoner og etiketter til merking
  • Mottaksjournal og lagerrapporter
  • Rapport for destruksjonskostnader

 


For mer informasjon:


Kontaktpunkt

Rolf Waage

Daglig leder (CEO)

Bjørn-Inge Molvær

Leder Support