Reknes

Dokument

Myndighetenes krav til dokumentasjon gjør at aktørene i bransjen er avhengig av hurtig utfylling av ulike typer skjema og en ryddig struktur for oppbevaring. Gjennom et transaksjonsbasert system blir alle endringer knyttet til avfall og økonomi dokumentert. Med Reknes® WMS forenkles utfylling av skjema og dokumenter ved bruk av aggregerte data.

  • Lagre alle filformat
  • Lagre dokumentasjon på utført arbeid
  • Bransjespesifikke skjema
  • E-post utsending av skjema
  • Notifikasjon
  • Basiskarakterisering av avfall

For mer informasjon:

 

 


Kontaktpunkt

Rolf Waage

Daglig leder (CEO)

Bjørn-Inge Molvær

Leder Support