Reknes

Reknes® ERP forretningssystem

Jobb moderne og effektivt

Når du ser etter en samarbeidspartner innen forretningssystemer er det viktig at du velger en partner som forstår akkurat din bransje, bruker tidsriktig teknologi, har tilgjengelige ressurser og høy kompetanse. Reknes® WMS er et forretningssystem (ERP) bygget for avfallsbransjen. Et modulbasert system for alle behov innenfor avfallshåndtering. Løsningen brukes i dag av transportører, offentlige og private avfallsselskap, deponi, returselskap og energigjenvinningsanlegg.


For mer informasjon:

Beslutningsprosessen blir raskere og risikoen for å ta dårlige avgjørelser reduseres. Data, som uten et ERP-system kun ville være tilgjengelig i begrensede deler av virksomheten, blir med et ERP-system synlig på tvers av hele virksomheten.

  • Reknes® WMS gir lederstøtte med nøyaktig informasjon, og dermed bedres beslutningstaking. Vi fanger data så tidlig som mulig, og arver de gjennom alle prosesser.
  • Reknes® WMS kan optimalisere kvaliteten og effektiviteten i din virksomhet. Det vil føre til bedre resultater, som vil gagne din virksomhet, kundeservice og produksjon.
  • Reknes® WMS gjør at virksomheten blir stadig mer fleksibel, og at arbeidsprosessene i organisasjonen er konsekvente. Denne fleksibiliteten gjør det lettere å skalere virksomheten både internt og eksternt.
  • Reknes® WMS er utviklet med et brukervennlig og tilpasset grensesnitt, som kombinerer og isolerer funksjonalitetene meningsfullt for den enkelte bruker.

Kontaktpunkt

Bjørn-Inge Molvær

Salgssjef

Eivind Rudi

Produktsjef