Reknes

Logistikk

Legg opp kjøreruter og hold oversikt over alle planlagte, utførte og fakturerte oppdrag. Med datautveksling i sanntid til mobile enheter sikres effektiv kommunikasjon, registrering og tildeling av kjøreoppdrag. Løsningen er tilpasset transport av alle typer avfall, utleie av container, beholdere og andre mobile enheter.

  • Kjøreplanlegging
  • Containerutleie
  • Individuell tilpasning av arbeidsflate
  • Mobile løsninger med datautveksling i sanntid
  • Integrasjon mot Avfallsdeklarering.no
  • Tømming og kontroll av oljeutskiller og oljetanker
  • ADR
  • Fakturering

For mer informasjon:


Kontaktpunkt

Rolf Waage

Daglig leder (CEO)

Bjørn-Inge Molvær

Leder Support