Reknes

Rapporter

Reknes® WMS inneholder dynamiske rapporter med individuell tilpasning. Lagre egne oppsett slik at du enkelt kan fremheve det som er mest relevant til ditt formål. Rapportene kan gjøres tilgjengelig på WEB, slik at kunder og leverandører selv kan hente ut nøkkeltall for sin virksomhet.

  • Individuell tilpasning
  • Avfallsrapporter
  • Lagerrapporter
  • Økonomirapporter

 

 


For mer informasjon:


Kontaktpunkt

Rolf Waage

Daglig leder (CEO)

Bjørn-Inge Molvær

Leder Support