Reknes

Selvbetjening

Ved bruk av våre automater til selvbetjening med mulighet for integrasjon til bil eller lastebilvekt, sikres det en god og effektiv flyt inn og ut av anlegget. Adgangskontroll med identifisering ved bruk av bankkort, kundekort eller ved skanning av QR-kode. Det opprettes automatisk fakturagrunnlag ved fullførte transaksjoner.

  • Adgangskontroll
  • Vektintegrasjon
  • Administrasjonsprogram
  • SMS-varsling
  • Kort, kontant og faktura
  • Styring av bommer, kamera og lys

For mer informasjon:


Kontaktpunkt

Rolf Waage

Daglig leder (CEO)

Bjørn-Inge Molvær

Leder Support