Reknes

Chief Technology Officer (CTO)

18.08.2023

Vi søker CTO (Chief Technology Officer) - en nøkkelrolle i vår teknologireise!

Bransjen vår har økt endringstakten betydelig de siste årene, og vi får drahjelp fra et stadig økende engasjement i samfunnet, hvor det settes stort fokus på utnyttelse av avfall som ressurs. Dette stiller krav til nytenkning og endring som i stor grad vil være drevet av teknologi. 

Vi er på en spennende reise i Reknes, og i 2022 startet vi med omlegging av vår virksomhetsløsning og leveransemodell til en skybasert tjenesteleveranse som har fått god mottakelse fra våre kunder. Vi ser nå etter en CTO som kan lede teknologireisen videre. 

Som Chief Technology Officer (CTO) i Reknes vil du være en sentral leder som er ansvarlig for å drive teknologistrategien, utviklingen og innovasjonen av våre produkter og tjenester. Du vil spille en nøkkelrolle i å sikre at vi forblir konkurransedyktige på markedet, og holder oss i forkant av den teknologiske utviklingen. Du vil rapportere direkte til CEO og vil være en del av ledergruppen i selskapet. 

 

Hovedoppgaver og ansvarsområder: 

Utvikle og implementere en helhetlig teknologistrategi som er i samsvar med selskapets visjon og forretningsmål.

Identifisere nye teknologiske muligheter og trender som kan gi oss en konkurransefordel. 

Bygge og lede et sterkt teknisk team bestående av både internt ansatte samt eksternt «team as a service».

Stimulere til innovasjon, samt vurdere nye teknologier, verktøy og metoder for å forbedre produktene våre og øke effektiviteten i utviklingsprosessene. 

Definere og opprettholde den teknologiske arkitekturen for våre produkter og tjenester. Sørge for at systemene våre er skalerbare, fleksible og sikre for å møte dagens behov og fremtidige vekst. 

Følge opp fremdriften av utviklings prosjekter. Sikre at de leveres til avtalt tid, kostnad og kvalitet. 

Etablere og opprettholde strategiske partnerskap med leverandører, teknologipartnere og FoU-institusjoner for å dra nytte av ekstern kompetanse og holde oss oppdatert på nyeste trender. 

 

Kvalifikasjoner og erfaring: 

Vi ser etter deg som har relevant høyere utdanning innen informatikk, datafag eller relaterte felt. Du har betydelig erfaring innen softwareutvikling og teknologistrategi, samt en sterk forståelse av programvarearkitektur, utviklingsmetodikker og teknologitrender. 

Du har god erfaring med å lede tekniske og distribuerte team, og evne til å forstå og balansere forretningsbehov med tekniske løsninger. Du har god kommunikasjonsevne hvor din formidling er tilpasset mottakerne. 

Som person ser vi etter en strukturert og tydelig leder som kan sette retning, skape tillit og engasjement i teamet. Du tør å utfordre, også på et mer teknisk detaljert nivå, og forventer også at andre utfordrer deg. Du har en drivkraft som skaper fremdrift og resultater, og som bygger kapasiteten i teamet videre. 

Som CTO vil du være en kritisk bidragsyter til vår suksess som softwareselskap, og vil være viktig for å opprettholde vår posisjon som en innovativ og markedsledende aktør. 

 

Søk her;

https://www.finn.no/job/management/ad.html?finnkode=315748566

Søknadsfris 10.09.2023