Reknes

Reknes lanserer smart app til bruk på gjenvinningsstasjoner

29.10.2021

Med "Min Gjenvinning" fra Reknes, får du nå en miljøvennlig, enkel og kosteffektiv løsning som i tillegg forenkler adgang og levering for brukene  

Den nye appen "Min gjenvinning" gjør identifisering av besøkende enkel og sikker. Med denne løsningen har du et enklere og mer miljøvennlig alternativ til de gamle plastkortene som krever unødvendig mye tid og er kostbart å administrere. Appen bidrar også til en enklere adgang og utpassering for innbyggerne.

Hvordan virker appen?

Når appen er installert og åpnes for første gangvises skjermbilde som vist nede til venstre.Bruker velger «Logg innID-Portalen». Den offentlige tjenesten. «ID-Portalen» benyttes da for identifisering og innlogging. Etter innloggingen,er appen klar til bruk. Her får brukeren opp en QR-kode som er unik for hver enkelt person. Koden skannes av en strekkodeleser, innebygd i selvbetjeningsautomaten, slik at systemet kan identifisere hvilken husstand som leverer avfallog hvilke betingelser som gjelder for den husstanden.

Hva skjer ved innlogging?

Under innloggingen gjøres det et søk i offentlige registre for å finne bostedskommune, adresse og eiendommens unike identitet. Disse opplysningene blir lagret i løsningen dersom boenheten ikke finnes fra før. Dette gjør at du er helt sikker på hvem som leverer avfall på din gjenvinningsstasjon. Alle i husstanden kan benytte appen. Den er ikke begrenset til fakturamottaker. Den dekker også innbyggere som bor i borettslag og sameier.

Hva skjer når appen benyttes på gjenvinningsstasjonen?

Når QR-koden skannes på automaten ved innkjøring til anlegget, vil selvbetjeningsløsningen vite hvem den besøkende er og hvilken profilsom gjelder for vedkommende. Profilen vil da avgjøre hvilke valgmuligheter som fremkommer på skjermen. Profilen vil også avgjøre hvilke betingelser som gjelder, priser, kvoter etc. Systemet vil opprette en transaksjon for den aktuelle husstanden basert på dette. Ved utkjøring benyttes den samme QR-koden på appen til å identifisere seg. Den besøkende vil få en oppsummering på skjermen på selvbetjeningsautomaten som viser hvor mye som eventuelt skal betales. Dersom besøket ikke utløser betaling, er det bare å trykke «Fullfør» for å avslutte. Bom åpnes og den besøkende kan kjøre ut av gjenvinningsstasjonen. I

Ingen behov for integrasjoner mot andre fagsystemer

Gjenvinningsstasjoner som benytter «Min Gjenvinning» kan la tjenesten automatisk registrere eiendommene i løsningen. Hver eiendom blir registrert i det en beboer tar i bruk appen. Da er det ikke nødvendig med integrasjon mot kommunale registre eller andre fagsystemer for å gi tilgang til stasjonene.