Reknes

Systemutvikler

24.05.2024

Ønsker du å bidra til å utvikle fremtidens avfallsteknologi? Brenner du for å utvikle løsninger som skaper kundeverdi og engasjement?

Bransjen vår har økt endringstakten betydelig de siste årene, og vi får drahjelp fra et stadig økende engasjement i samfunnet, hvor det settes stort fokus på utnyttelse av avfall som ressurs. Dette stiller krav til nytenkning og endring som i stor grad vil være drevet av teknologi. 

Reknes ønsker å drive denne teknologien fremover og satser betydelig for å ligge i forkant av de trender vi ser i markedet, og utvide vårt markedsområde. 

 

Om stillingen

Vi søker en positiv, løsningsorientert og strukturert Systemutvikler som vil ha en viktig rolle i å ivareta Reknes AS sin systemløsning, funksjonalitet og tekniske arkitektur.

Du vil som systemutvikler i Reknes bli en del av et dynamisk team som besitter både teknisk systemkompetanse og domenekunnskap som til sammen utgjør en unik og viktig forutsetning for å realisere vår produktreise. I tett dialog med andre fagdisipliner internt og ikke minst med våre kunder vil du være med på å utvikle fremtidens virksomhetsløsning for bransjen, hvor vi setter brukeren og arbeidsprosesser i sentrum.

Vi ser etter deg som brenner for å utvikle gode, solide og effektive løsninger som skaper kundeverdi og engasjement. Du er positiv og selvgående, men også en god lagspiller som evner å motivere og spille andre god. Du er en pådriver for fremdrift og forbedring, og tilnærmer deg problemstillinger på en analytisk og løsningsorientert måte.

Som Systemutvikler vil du rapportere til CTO.

 

Hovedoppgaver og ansvarsområder

 • Jobbe planmessig med gjennomføring av løpende utviklingsoppgaver.
 • Delta i planlegging og spesifisering av utviklingsoppgaver og funksjonalitet
 • Dokumentering og beskrivelse av løsning, funksjonalitet og teknisk arkitektur
 • Bidra til å kontinuerlig forbedre god utviklingsmetodikk for å skape smidig og autonomt team (Agile, DevOps, kontinuerlig integrasjon og leveranse-CI/CD)
 • Delta i utviklingsprosjekter sammen med internt og eksternt utviklingsteam
 • Bidra med å utforme en solid og skalerbar teknisk arkitektur som møter både nåværende og fremtidige behov

 

Reknes er et selskap i vekst, og det er også avgjørende at du evner å vise fleksibilitet og tilpasningsdyktighet i forhold til oppgaver og ansvar.

 

Kvalifikasjoner og erfaringer

 • Høyere utdanning innen relevant fagområde på bachelor/mastergrad
 • Gjerne 3-5 års erfaring som full-stack utvikler – vi utvikler hovedsakelig i .NET og bruker ulike front-end rammeverk
 • Sterk problemløsningsevne og evne til å håndtere komplekse utfordringer
 • Lagspiller som evner å spille andre god og som er pådriver for effektiv samhandling
 • Erfaringer/kunnskap om følgende teknologier/rammeverk er en fordel; C#, .NET Framework., .NET Core, ASP.MVC, WPF, UWP, Xamarin, SignalR, React, Angular, Typescript, Android, iOS, MS-SQL, RabittMQ, Azure Hosting, Azure Devops, Microsoft Visual Studio, VS Code, SQL Server Management Studio, +++

 

For den rette kandidaten vil det være muligheter for å ta en utvidet rolle i utviklingsteamet som teamlead.

 

Søk her;

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=353186493

Søknadsfrist: 16.06.2024