Reknes

Bærum Kommune - Isi Gjenvinningsstasjon

Isi gjenvinningsstasjon er et moderne anlegg for avfallssortering i Bærum kommune, med sine 120 000 innbyggere. Løsningen sikrer en effektiv flyt inn og ut av anlegget, og ivaretar sikkerheten til kunder og ansatte. Avfall Norges innovasjonspris er et synlig bevis på at man har lykkes godt. ISI har også et topp moderne mottak for miljøfarlig avfall.

Reknes leverer et ERP system til Isi gjenvinningstasjon, og blant annet benyttes vår løsning for selvbetjening som bidrar til å automatisere flyten av avfall inn og ut av anlegget. Ved effektivisering av inn- og utkjøring reduseres kø, og gjenvinningstasjonen har hatt en økning fra 120 000 til 160 000 besøkende årlig etter innføring denne løsningen, med en døgntrafikk opptil 1 800 kjøretøy.

Det har også blitt et referanseanlegg for andre nasjoner. Bla. har de hatt besøk fra Danmark, Kina og Russland.