Reknes

Renovasjon

Renovatører står for innsamling av husholdningsavfall fra private og næringsdrivende, og utgjør over halvparten av avfallet som blir håndtert i Norge. Innsamling av avfall fra de private husholdningene er et kommunalt ansvar, og renovatørene bidrar til å sikre et renere nærmiljø.

Reknes® WMS er en komplett administrativ løsning for kommunal- og næringsrenovasjon. Vi har løsninger for innsamling av husholdningsavfall, kjøre- og ruteplanlegging, og med integrasjon til vårt vektsystem med selvbetjening.

  • Abonnementsregister
  • Ruteplanlegging
  • Mobile løsninger
  • Kjørekontor kan sende ut oppdrag på anrop
  • Tømmekalender
  • Avviksregistrering
  • Rapportering

Produkter


Kontaktpunkt

Karl-Inge Reknes

Leder Økonomi & Salg

Vegard Waagan

Key Account Manager (KAM)