Reknes

Returselskaper

Løsning for virksomheter som påtar seg å oppfylle mottaks- og gjenvinningsplikter på vegne av en eller flere produsenter eller forhandlere.

Reknes® WMS er utviklet for å understøtte og dokumentere hele prosessen fra innsamling til gjenvinning og bearbeiding av produkter.

  • Økonomiske avregninger
  • Innmelding av leveranser i fra WEB
  • Integrasjon mot Avfallsdeklarering.no
  • Håndholdt utstyr for bruk i mottak og sortering
  • Rapportering

Produkter


Kontaktpunkt

Karl-Inge Reknes

Leder Økonomi & Salg

Vegard Waagan

Key Account Manager (KAM)