Reknes

Energigjenvinning

Vi har løsninger for datafangst som gir deg full kontroll på avfallstrømmen og lagerbeholdning! Sammen med våre gjennomprøvde løsninger for adgangskontroll og integrasjoner med ulike vektsystemer, får du en komplett løsning for ditt forbrenningsanlegg.

Løsningen kan leveres integrert med vekter, bommer, trafikklys og kamera for skiltgjenkjenning.

Ta kontakt for å finne den beste løsningen for Deres anlegg.

Energigjenvinning av avfall som ikke kan material-gjenvinnes, bidrar til fornybar energiproduksjon og reduserer klimautslipp fra deponering og fossil varme- og strømproduksjon. Energigjenvinning sikrer destruksjon av miljøgifter og understøtter høy kvalitet på materialgjenvinningen. Spillvarmen fra forbrenning av avfall er kilde til ca. 50 prosent av fjernvarmen i Norge.

Reknes® WMS

  • Selvbetjening med adgangskontroll
  • Integrasjon med bilvekter
  • Betalingsløsninger
  • WEB bestilling
  • Dokumentasjon for viderelevering av slagg og aske
  • Fakturering

Produkter


Kontaktpunkt

Karl-Inge Reknes

Leder Økonomi & Salg

Vegard Waagan

Key Account Manager (KAM)